O stránke

Táto stránka je o fotografiách a grafike.

Je urobená pre moje potešenie ale aj pre potešenie tých, ktorí ju navštívia.

Na stránke budú prezentované moje fotografie, ale aj návody  na fotografovanie alebo na úpravu v grafickom editore.

Prípadné informácie a dotazy píšte na adresu:     

Karol Križan