Abstraktný portrét

V časopise Digi Foto bol krátky, zaujímavý článok, ako si vytvoriť kreatívny portrét fotením cez sklo.

Rozmýšľam som, či je možné takýto obraz vyrobiť aj pomocou grafického editora. Vyskúšal som a myslím, že sa celkom podaril.

Najskôr som si vo vektorovom programe, konkrétne  CorelDraw vyrobil čierno- biely prúžkovaný obrázok JPG v rozmere 43 x 30 cm.

Otvoríme  si obrázok (portrét) v programe Photoshop.

Vložíme si prúžkovaný obrázok ako vrchnú vrstvu (Vrstva 2). Vrstva 2 je aktívna. Proporčne ju prispôsobíme obrázku. Vpravo v roletke vrstvy znížme Krytí tak aby sme videli spodný obrázok. Posunieme šípkami na klávesnici prúžkovaný obrázok doprava alebo doľava tak, aby sa zorničky, pokiaľ možno, nachádzali v pruhu. Nevyzeralo by dobre, ak by stredom zorničky prechádzala hrana pruhu.

Vrátime Krytí na 100%.

Vľavo na lište vyberieme nástroj Kouzelná húlka. Urobíme výber jedného z čiernych pásov. Potom vyberieme na hornej lište Výběr a klikneme na Podobné. Urobí sa výber všetkých čiernych pásov.

Opäť vyberieme na hornej lište Výběr – Změnit – Prolnout okraje. Nastavíme Poloměr prolnutí 3. Týmto sme si zjemnili okraje výberu.

Vpravo dole v roletke Vrstvy klikneme na Vrstvu 1. Potom stlačíme  Ctrl + J (alebo ideme na Vrsta-Nová- Vrstva kopírovanín). Vytvorí sa nám ďalšia, nová vrstva z portrétu (výber prúžkov).

Môžem si vrstvy pomenovať. Tak že v roletke Vrstva (vpravo dole) si klikneme 2x na text Vrstva 1, nápis sa vysvieti a môžeme zmeniť názov vrstvy. Ja som si pomenoval : Základná vrstva, Výber 01, prúžky.

Klikneme na ikonu oka v roletke Vrstvy, v radku  Prúžky. Vrsta sa znevideľní.

Klikneme na vrstvu Výber 01.Klávesov šípka dole na klávesnici posúvame podľa potreby vrstvu Prúžky dole.

Teraz si jednu vrstvu prúžkov trošku stmavíme, aby bol vidieť väčší rozdiel. Klikneme na Obraz- Přispúsobení-Křivky. Objaví sa nám krivka, ktorou si chytíme v strede a trošku pohneme smerom dolu. Obraz sa nám mení, tmavne.  Podľa vlastného uváženia stmavíme jednu časť. Dáme OK.

Pokiaľ sa nám príliš stmaví časť oka, nevyzerá to dobre.  Zosvetlíme ho nástrojom Zesvětení,  ktorý je na lište vľavo. Vyberiem si nástroj a zosvetľujeme podľa potreby.

Aby sme sa trošku priblížili pohľadu cez sklo, mierne upravíme jednu vrstvu prúžkov. Pokiaľ možno tú v ktorej sa nenachádzajú zorničky. Klikneme na Filtr – Seskupení – Mozaika… Nastavíme si Velikost buňky 4 a OK. Jedna vrstva má jemnú štruktúru skla.

Teraz si už len orežeme obrázok do správneho tvaru. Hlavne odrežeme kraje, tam kde je vidieť, že  prúžky jednej vrstvy nejdú až po kraj.

A je hotovo.