Portrét-Multiexpozícia

Z minulosti poznáme fotografie robené dvoj expozíciou. Na jedno kinofilmové políčko sa 2 krát exponoval obraz. Niektoré vyspelé digitálne fotoaparáty umožňujú dvoj expozíciu. Ale mnoho fotoaparátov takúto funkciu neumožňuje. Viacnásobná expozícia sa však dá urobiť aj v počítači. Ukážeme si ako vytvoriť portrét multiexpozícou.

Vyskúšame urobiť multiexpozíciu v PC v grafickom editore Photoshop CS6 cz. K vytvoreniu zaujímavého portrétu použijeme profilovú fotku urobenú pri bielom pozadí a dve fotografie prírody. Ja som použil fotku koruny stromu bez listov a fotku brehu potoka so stromami.

Otvoríme si portrét, ktorý chceme použiť. Na bočnej lište si vyberieme Nástroj pro rychlý výběr. Urobíme výber  bielej plochy okolo objektu. Klikneme v hornom menu na Výběr – Invertovat.

Teraz máme vybratý objekt – portrét. Portrét je relatívne presne vybratý, problém je však s vlasmi. Potrebuje presnejší výber vlasov. Klikneme v hornej lište na Výběr – Zpřesnit masku. Otvorí sa okno, tam si hlavne nastavíme – Výstup – Nová vrstva. Na hornej lište si zväčšíme jazdcom štetec, ktorý sa objavil namiesto kurzoru, tak aby sme mohli „obkresliť“ vlasy po okraji  a tam kde predpokladáme, že nie je dokonalý výber. Kruh štetca čiastočne prechádza vlasmi ale väčšou časťou mimo vlasov.  Vidíme, že sa nám zobrazujú aj jemné odstávajúce vlasy. Program automaticky spresňuje výber.

Klikneme na OK. Objaví sa nám nová vrstva s vyrezaným portrétom.Môžeme si to skontrolovať tak, že vypneme spodnú vrstvu kliknutím na ikonu oka a vidíme, že okolo portrétu nič nie je. Opätovným kliknutím sa zobrazí spodná vrstva.

Klikneme na vrstvu s výberom aby sme na nej mohli robiť úpravy. Na hornej lište vyberieme Obraz – Přispůsobení – Křivky a posunutím krivky urobíme obrázok tmavší a kontrastnejší.

Vložíme ďalšiu vrstvu s obrázkom koruny stromu. Klikneme pravý tlačítkom na vrstvu. Rozbalí sa roletka. Klikneme na Volby prolnutí. Klikneme na Překrýt.  Vrstva sa nám „zmieša“ s vrstvou pod ňou.  Pohybujeme a deformujeme vrstvu tak aby sme optimalizovali rozloženie konárov na portréte.

Klikneme na Vrstvu úprav a vyberieme Mapovat na přechod, otvorí sa okno, kde klikneme na šípku vedľa obdĺžnikového okna zobrazujúceho prechod. Roletka sa rozbalí.

Vpravo klikneme na ikonu ozubeného kolečka. Rozbalí sa roletka. Vyberieme Fotografické tónovaní. Zobrazia sa možnosti tónovania obrázku. Vyberieme Kobalt – železo 2. Obrázok zmení farbu.

Opäť klikneme na Vrstvu úprav a vyberieme Krivky. Nastavíme krivku do tvaru S. Podľa vlastného uváženia tak zvýšte kontrast. Vložíme ďalšiu vrstvu s obrázkom : Brehu potoka, pod vrstvu Krivky. Klikneme pravý tlačítkom myši na vrstvu. Rozbalí sa roletka. Klikneme na Volby prolnutí. Klikneme na Závoj.  Vrstvu potom pohybujeme a deformujeme tak aby sme optimalizovali jej polohu na portréte.

Natavenie úrovní, prekrytia a závoja závisia od typu použitých fotografií a netreba presne kopírovať moje nastavenia ale riadiť sa citom

Je hotovo. Ak je treba, ešte si orežeme fotku na vhodný rozmer.

 

Dúfam, že je návod aspoň trochu zrozumiteľný.