Sám v dave

Už ste skúšali statický portrét uprostred pohybu?  Takáto fotografia sa robí dlhou expozíciou. My však použijeme inú techniku, ktorá nám uľahčí prácu a zároveň budeme mať  vzhľad obrázku plne pod kontrolou.

Postavíme fotenú osobu na miesto, kde sa pohybuje veľa ľudí. Robíme fotografie tak, že ideme v kruhu okolo osoby a robíme fotky. Osoba sa natáča tvárou vždy na nás. Urobíme  minimálne 10 fotografií. Čím viac tým bude jemnejšia štruktúra pozadia. Ja som si urobil 9 fotografií.

Pracovať budeme v Photoshope C6 cz. Fotografie otvoríme cez Soubor – Skripty- Načíst soubory do balíčku. Otvorí sa nám okno Načíst vrstvy. Vyberieme si všetky fotky, ktoré chceme použiť a stlačíme OK.

Obrázky sa nám načítali do Photoshopu ako jednotlivé vrstvy. Klikneme pravým tlačítkom na vrchnú vrstvu. Otvorí sa roletka. Ideme na Volby prolnutí. V otvorenom okne si nastavíme PřekrýtKrytí si nastavíme na 10%.  Takto pokračujeme u každej vrstvy (u každého obrázka) ale s tým rozdielom, že zvyšujeme Krytí vždy o 5%.

Na konci sa dopracujeme „rozostrenej“ fotografii. Obrázky zlúčime do jednej vrstvy.

Potrebujeme ešte ostrú postavu. Preto si vyberieme najvhodnejší z odfotografovaných obrázkov a vložíme hornú vrstvu.  Nástrojom Rychlý výber urobíme výber postavy.

Klikneme v pravo dole , v roletke Vrstvy,  na ikonu Pridať masku. Všetko mimo postavy (vybratej plochy) sa stane priehľadné.

Krytí postavy som znížil na cca 80% aby nebola taká dokonalá ( v roletke vrstvy , vpravo ).

V menu ideme na Vrstva – Nová vrstva úprav – Úrovně  a posuvníkom podľa potreby upravíme obrázok – bol príliš bledý.

Obrázok Je hotový