Snehové vločky

Povieme si niečo o tom, ako vložiť do fotografie snehové vločky.

Najskôr si pripravíme štetec

Otvorte nový dokument : Soubor – Nový. Nastavte šírku a výšku dokumentu na 760 obrazových bodov. Vyberte biele pozadie. Vytvor si vlastný štetec , tvrdé okraje. Nastav si veľkosť  v rohoch dva body. Jeden veľký a druhý malý (napr. 200 ob a 50 ob).

                   

Potom prejdi do : Úpravy – Definovat prednastavení stopy a pomenuj ju napr. Snehová stopa. Zatvor obraz bez uloženia a otvor obraz, ktorý chceš upravovať.

Otvor  obrázok, ktorý chceš upravovať.

Nájdi si štetec v palete a vyber ho.  Na karte Stopa nastav Medzery  30-40%. Klikni na Dynamika tvaru a nastav veľkosť Kolísání velikosti na 100%, Kolísání zaoblení  na 94% a Minimální zaoblení na 9%. Klikni na Rozptyl a nastav na 860% a zaškrtni na oboch osiach. Nakoniec klikni na tlačítko Převod a nastav Kolísání krytí na 100%.

Aby bol sneh čo najrealistickejší, tak budeme pridávať sneh vo vrstvách. Vyber si veľkosť štetca – menšiu a nastav farbu popredia na bielu. Začni nanášať vločky okolo hlavného objektu. Tieto vločky sú najďalej a mali by byť najmenšie.Vytvor novú vrstvu a zväčši stopu  štetca a namaľuj ďalšiu vrstvu vločiek. Tak môžeš vytvoriť viacej vrstiev, podľa potreby – 3 až 4. Pre realistické zobrazenie namaľuj vločky aj cez hlavný  objekt.

Rozmažeme jednotlivé vrstvy snehu.  Klikni na stopu ktorá je najviac v pozadí. Prejdi na Filter – Rozostření – Gaussovské rozostření a pohni s jazdcom tak,  aby sa biele body rozmazali v súlade s hĺbkou ostrosti obrazu. Pokiaľ je to správne, klikni na OK.

Opakuj rozmazanie  postupne všetkých vrstiev snehu, tak aby boli v súlade  s realitou. Sneh v pozadí bude menej rozmazaný a sneh v popredí viac rozmazaný.

Aby bol dojem dokonalý niektoré vločky môžeme rozmazať. Klikni na Filtre – Rozostření – Rozmáznutí. Nastav uhol  cca na 49%  (podľa vlastného uváženie) a vzdialenosť napr. na 9. Opäť platí, sneh v pozadí bude menej rozmazaný a sneh v popredí viac rozmazaný. Ak niektorá vločka ruší a odpútava pozornosť od hlavného objektu treba ju vymazať.

 

Hodnoty, ktoré som ja zadával nie sú dogma. Všetky úpravy sa v reálnom čase zobrazujú na obrazovke a je možné upravovať hodnoty podľa vlastného vkusu.

Použitý program: Photoshop cz.