Stohovanie zaostrenia (Focus stacking)

V poslednom období je veľmi populárne využiť pri fotografovaní makra ale aj krajiny, stohovanie zaostrenia (focus stacking), ktoré zabezpečí, že fotografia  má požadovanú hĺbku ostrosti. Väčšinou mnohonásobne väčšiu ako dokáže fotoaparát urobiť jednou fotografiou. Niektoré fotoaparáty majú túto funkciu integrovanú. Niektoré urobia len viacero fotografií na viacerých úrovniach zaostrenia a niektoré hneď fotografie spoja do jednej. V rôznych fotoaparátoch nazývajú takúto funkciu rôzne  focus stacking, focus bracketing. Podľa toho čo všetko funkcia urobí. Preto budem teraz postup, ktorým docielime požadovanú hĺbku ostrosti nazývať po slovensky : Stohovanie zaostrenia.  Pre tých, čo funkciu nemajú alebo im nespája fotografie vo fotoaparáte, existujú rôzne programy na spájanie fotografií napr.Helicon focus, v časopisoch a na nete doporučujú grafické programy napr. Affinity , ktoré vraj túto funkciu zvládajú výborne. Málo sa však spomína, u nás najrozšírenejší program Photoshop, ktorý tiež zvláda spájanie fotografií s rozdielnou úrovňou zaostrenia. Z tohoto dôvodu som pripravil postup ako na to. Je veľmi jednoduchý.

Ako prvé si musíme urobiť viacero fotografií objektu (scény) s rôznymi úrovňami zaostrenia. Fotografie je potrebné robiť zo stojana a zabezpečiť aby expozícia bola na všetkých fotografiách rovnaká. Najvhodnejšie je fotografovať na manuál. Fotografujeme tak, že postupne preostrujeme (bez pohnutia fotoaparátu)  od najbližšieho po najvzdialenejší bod, ktorý chceme mať zaostrený a robíme fotografie objektu. Techniku fotografovania, objektívy atď. tu nebudem riešiť.

Návod je realizovaný v programe Photoshop CC cz.

Jedna z fotografií, ktoré som urobil. Zaostrené je na strednú tekvicu.  Je vidieť výrazná neostrosť zadnej tekvice.

Keď máme urobené fotografie začneme so spájaním. Otvoríme program Photoshop. Pokračujeme cez Soubor – Skripty – Načítať soubory do balíčku.

Cez tlačítko Procházet.. si nájdeme vhodné fotografie. Môžu byť JPG alebo a RAW. Ale ak použijeme RAW musíme si fotografie pred spájaním upraviť. Všetky rovnako. Tu je výhoda fotoaparátov Fuji, že JPG súbory sú skoro vždy perfektne naexponované a môžem spájať bez úprav JPG súbory.

Keď sme si fotografie vybrali klikneme na OK

Fotografie sa nám postupne načítajú ako jednotlivé vrstvy. Vidíme to v roletke Vrsty (vpravo dole). Všetky vrstvy si vyberiem a to tak, že klikneme na prvú vrstvu podržíme na klávesnici klávesu Shift a klikneme na poslednú vrstvu.  Všetky vrstvy sa  zvýraznia.

Keď máme všetky vrstvy vybraté ideme do Úpravy –  Automaticky zarovnať vrstvy.

Otvorí sa tabuľka, na ktorej nemusíme nič meniť a klikneme na OK. Vrstvy sa nám navzájom zarovnajú.

Stále musia byť všetky vrstvy zvýraznené. Ideme opäť  do Úpravy – Automaticky prolnout vrstvy.

Otvorí sa okno, v ktorom vyberieme Sbalit obrazy do balíčku a klikneme na OK.

Program spojí obrázky tak, že vyberie ostré časti. Vpravo dole vidíme ako program vymaskoval jednotlivé vrstvy.

Obrázok si môžeme teraz uložiť tak ako je v PSD (aj s vrstvami) alebo spojiť a uložiť v nami vybranom formáte.

Hotová fotografia