Výroba produktovej fotografie

Trochu čudný názov. Ale skutočne sa budeme učiť ako vyrobiť produktovú fotografiu.

Často sa mi stáva, že musím odfotiť výrobok (fľašu), ktorá má oválny, nerovnomerný tvar a je zabalená do t.z. zmrštiteľnej fólie.

Len tak v skratke: Zmrštiteľná fólia sa používa ako moderný spôsob etiketovania výrobkov. Na fľašu na natiahne rukáv z platovej fólie, ktorý je potlačený grafikou. Výrobok sa vloží do tunela s horúcou parou, ktorá spôsobí zmrštenie fólie. Fólia dokonale obtiahne fľašu. Dosiahneme tak veľmi atraktívny obal odolný voči vode, oderu, atď. Má to však jeden háčik. Fólia má výrazný lesk a veľmi ťažko sa potom výrobok fotí. Tu si treba povedať, že u produktovej fotografie nejde o klasické fotenie, zobrazujúce realitu. Cieľom je vytvoriť vizuálne atraktívny obrázok produktu.

Ako som už spomínal obal sa leskne ako vianočná guľa, pokiaľ má ešte aj nejaký oválny alebo členitý tvar, nastaviť svetlá tak aby nehádzal odlesky všetkými smermi, je problém. Nevravím, že to nejde, ale rýchlejšia cesta  s dokonalejším výsledkom sa dá dosiahnuť aj inak.  Okrem toho zmrštiteľná fólia má aj iný problém. Výroba, resp. nasadzovanie fólie, nie je úplne dokonalé. Pri fóliovaní sa jej pozícia na fľaši jemne mení raz dole, hore, doprav, doľava. Niekedy s fólia dokonale nezhmrští  a vytvára záhyby. My však chceme mať fóliu rovnú a  umiestnenú dokonale v strede. Tlačená etiketa alebo fólia má  v sebe tlačový raster, ktorý môže byť pri veľkom zväčšení viditeľný. A pri fotení je samozrejme problém dodržať presnú farebnosť výrobku. Tomu všetkému sa pri výrobe produktovej fotografie v PC vyhneme, lebo používame originálny grafický návrh.

K práci potrebujeme:  Originál hotový výrobok, jeden obal bez nasadenej fólie a grafický návrh vo formáte JPG.  Budeme pracovať v programe Photoshop cz. V návode nebudem popisovať detailnejšie vedľajšie činnosti ako vyrezanie objektu, vytvorenie orezovej masky, atď. To by bol mnohostranový článok. Ešte chcem upozorniť, že v Photoshope sa k podobnému výsledku dá dopracovať rôznymi postupmi. Pri príprave som si zabudol označovať (pomenovať) jednotlivé vrstvy, tak bude vysvetľovanie trošku zložitejšie.

Ideme na to

Ja som použil výrobok f. Tatrachema – Fixinela perfekt kúpeľňa. Fľaša je oválna, hore sa zužujúca a v jednej tretine od vrchu sú vytvarované výstupky. Úplne hrozný tvar na fotenie. Odfotíme si prázdny obal. Urobíme výber obalu. Plátno (pozadie) okolo obalu si zväčšíme, aby sme tam mohli vložiť grafický návrh a manipulovať ním.Kompletný výrobok si postavíme pred seba, aby sme vedeli k akým deformáciám v skutočnosti prišlo pri zmrštení fólie v tepelnom tuneli.

Vložíme grafický návrh ako vrchnú vrstvu.

Spriehľadníme tak, aby sme dobre videli fľašu ale aj grafiku na návrhu –  Patetka  Vrsty – Krytí. Aktívna vrstva je grafický návrh. Otvoríme si – Úpravy-Transformovat-Pokřivit. Na grafickom návrhu sa nám vytvorí mriežka s tiahlami. Začneme pomocou mriežky a tiahel deformovať grafický návrh tak by  zodpovedal skutočnému výrobku, ktorý máme položený pred sebou.

Keď máme deformáciu urobenú, znova zvýšime Krytí na 100%. Ako aktívnu vrstvu si vyberieme obal (spodná vrstva). Nástrojom Kouzelná hůlka vyberieme plochu okolo obalu. Klikneme na hornú vrstvu s grafickým návrhom.

Na klávesnici stlačíme klávesu  Delete. Vymažeme časti grafického návrhu, ktoré sú mimo obalu. Teraz máme spodnú vrstvu obal a vrchnú vrstvu, podľa obalu orezaný grafický návrh, ktorý už tvarovo zodpovedá realite.

Musíme však celému obrazu pridať „3D“ vzhľad.

Duplikujeme si vrstvu, kde je grafický návrh. Idem cez Vrstvy – Úkos reliéf. Otvorí sa nám okno. Parametre si nastavujeme na základe vizuálnej kontroly, tak aby sme vytvorili plastickú hlavne, (z nášho pohľadu), ľavú časť výrobku. V otvorenom okne  posúvame  šupátka : Hloubka, Velikost, Změkčení, smer tieňu nastavíme v Stínovaní. Ja to robím tak, že si myšou chytím malú bodku v kruhu a pohybujem ňou podľa potreby. Pritom sledujem ako sa mi prejavuje pohyb na obrázku. V tomto prípade nás pravá časť nezaujíma.

Keď sme spokojní klikneme OK. Označíme si  pôvodnú vrstvu grafického návrhu a zduplikujeme. Klikneme pravým tlačítkom myši na najvrchnejšiu vrstvu ( upravený grafický návrh) v roletke Vrstvy (vpravo dole) a dáme Sloučit dolů. Upravená vrstva a duplikovaná vrstva grafického návrhu sa nám spoja do jednej. Tento krok robím z toho dôvodu, lebo budem gumovať vrchnú vrstvu. Ak by bol filter aktívny na krajoch gumovanej plochy by sa automaticky vytváral reliéf. Zároveň by mi mohol tento efekt ovplyvňovať aj  Úkos reliéf v iných vrstvách.

Na zlúčenej vrchnej vrstve vypneme viditeľnosť. Klikneme na ikonu oka v riadku vrstvy. Vrchná upravená vrstva nebude viditeľná.

Klikneme na pôvodnú vrstvu grafického návrhu a použijeme predchádzajúci postup na Reliéf. Len s tým rozdielom, že budeme tvarovať pravú stranu výrobku. Tá bude mať trošku jemnejší bočný tieň.

Výsledkom sú dve vrstvy upravené efektom reliéf nad sebou. S upravenou ľavou stranou  neviditeľnou a pod ňou s upravenou pravou stranou, viditeľnou. Zviditeľníme najvrchnejšiu vrstvu. A gumou vygumujeme pravú časť, tak aby sa objavila spodná vrstva. Dosiahli sme plasticitu po obvode výrobku.

Tiene – priehlbiny.

Musíme vytvoriť priehlbiny na obale. Vytvoríme si novú prázdnu vrstvu úplne na vrchu – Vrstva- Nová – Vrstva… V mieste, kde by mala byť priehlbina urobím nástrojom – Mnohoúhelníkové laso výber v požadovanom  tvare (viď. obrázok). Nástrojom Plechovka barvy vyplním výber čiernou farbou.

Dvojklikom Ctrl – D, odstránime výber a ostane nám len malá čierna plocha. Nástrojom Guma s tvrdosťou nastavenou na 0%, začneme vymazávať okraje čiernej plochy tak, aby sme dostali tvar pripomínajúci tieň v priehlbine.

V paletke Vrstvy znížime u vrstvy tieňa Krytí na cca. 49% a Výplň na 70%. Tieň posunieme presne na vhodné miest. Vrstvu s tieňom duplikujeme dvojklikom Ctrl – J a vzniknutú novú vrstvu druhého tieňa posunieme na vhodné miesto do druhej priehlbiny.

Máme skoro hotovo. Potrebujeme už len doplniť lesky.

Lesky

Vytvoríme si novú čistú vrstvu Ctrl – D. Nástrojmi Pero si  vytvorím na jednom boku obalu orezovú masku v tvare budúcich odleskov. Pero funguje podobne ako keď vytvárate tvary vo vektorovej grafike . Nástrojom Pero vytvárate výber tak, že pridávate body, ktoré sa spájajú priamkami. Potom nástrojom Změnit bod kliknutím, podržaním a potiahnutím na jednotlivých bodoch vytvoríme tiahla, ktorými môžeme jednotlivé priamky medzi bodmi upravovať, kriviť podľa potreby.

Ukážka na bielej fľaši aby boli body dobre vidieť

Ak máme vytvorený vhodný tvar odleskov klikneme pravým tlačítkom na orezovú masku a vyberieme Vytvořit výběr…

Vytvorí sa nám výber, ktorý vyplníme bielou farbou a nastavíme si v paletke vrstvy ( v našom prípade)  Krytí na cca. 66% a Výplň na 50%. Máme hotové odlesky na jednej strane. Duplikujeme vrstvu  s odleskami  Ctrl – J. Duplikovanú vrstvu otočíme vodorovne, tak že ideme do hornej paletky  Upravy – Transformovat – Převrátit vodorovně... Prevrátenú vrstvu s odleskami presunieme na druhú stranu obalu,  na vhodné miesto.

Hotovo !

Pre efekt môžem pridať pracovnú dosku, pozadie kuchyne a tieň. Máme efektnú fotku výrobku v kuchyni.