Planétka

Naučíme sa robiť, dnes, veľmi populárnu fotografiu, ktorá sa volá po anglicky Little Planet. Preložíme si to do Slovenčiny a nazveme si tento proces Planétka!

Pripravíme vhodnú panoramatickú fotografiu. Potrebujeme aspoň trochu predstavivosti, aby sme si predstavili ako asi približne bude vo výsledku vyzerať. Je vhodné, aspoň podľa mňa,  aby fotografia bola koncipovaná tak , že bude mať oblohu, objekt a pred objektov voda, trávnik, nejaká vhodná jednotná plocha.

Vhodná je fotka vo formáte JPG. V návode som na to zabudol a v polovici som musel prejsť z PSD na JPG. Už sa mi to nechcelo prerábať .-).

Vyberieme fotku

Ľavá strana je tmavšia ako pravá. Pri aplikácii do kruhu sa okraje stretnú. Ak bude veľký rozdiel jasu, tak sa mi  bude prechod ťažšie upravovať. Z toho dôvodu si fotku upravím teraz. Duplikujem vrstvu. Vyberie kópiu vrstvy, kliknem pravým tlačítkom na vrstvu. Vyberiem : Volby prolnutí a v otvorenom okne si nastavím Všeobecné prolnutí – Násobit  a  jazdcom Krytí si nastavím stmavenie obrázku tak, aby  vyhovovala hlavne pravá strana.

Nástrojom Obdélnikový výběr si vyberieme ľavú časť obrázku, tam kde je obrázok najtmavší.

Nástrojom Guma, s nastavenou nulovou tvrdosťou, vygumujeme podľa potreby ľavú časť orezanej vrstvy, tak aby nebol vidieť prechod. Zlúčime vrstvy. Tento úkon som nemusel robiť výberom, ale všetko vygumovať gumou. Často sa mi však stáva, že pri takejto úprave zabudnem nejakú časť vygumovať  a zistím to až na vytlačenej fotke :-). Tak  radšej vyberám všetko naraz výberom.

Rozdiel v jase oboch polovíc som zmenšil.

Rozhodneme sa, akou stranou sa bude obrázok otáčať. Či chceme mať dookola vodu alebo oblohu. Ja chcem mať dookola oblohu a preto ideme do menu Úpravy – Tranformace – Převrátit vodorovně  a zrkadlovo otočíme obrázok dolu hlavou.

Ideme do menu Filter – Deformace – Polární souřadnice.

Nekliknem ešte na OK, len si skontrolujem, či sa  dobre stretajú kraje. Vidím, že sa nestretajú.

Vrátim sa naspäť k obrázku. Idem do Úpravy – Transformace – Pokřivit. Zobrazí sa  mriežka pomocou ktorej môžem obrázok deformovať. Ľavú stranu brehu dám trošku nižšie ( z môjho pohľadu) a pravú zdvihnem.

Teraz to sedí. Je potrebné ešte vyretušovať miesta, kde sa kraje obrázku stretajú.

Upravím si breh tak, že urobím výber časti brehu aj s vodou. Stlačím CTRL + J.  Z výberu vytvorím druhú vrstvu. Posunie tak, aby sa breh plynule spájal. Nevhodnú časť výberu nástrojom Guma vygumujem a zlúčim vrstvy. Nástrojom Klonovacie razítko ešte vyretušujem vodu.

Podobne postupujem a pri retušovaní oblohy, Urobím výber.Stlačím CTRL + J.

Prevrátim výber do prava. Gumou upravím pravú stranu výberu do stratena a vymažem tam, kde má strom konáre. Zlúčim vrstvu

Trošku si skrátim fotku, na môj vkus je príliš dlhá.

Hotová fotka